หมวดหมู่: ทรัพยากร

แร่ทองคำ

ภาษาพื้นบ้านเรียกทองคำ ว่า “คำ” ทองคำที่พบในเขตจังหวัดเ […]...

แหล่งแร่แบไรต์

แร่แบไรต์ เป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใ […]...

แหล่งแร่แมงกานีส

แร่แมงกานีส มีลักษณะเป็นรูปผลึกฮอร์โทรอมบิก ผลึกมักเป็น […]...