หมวดหมู่: มรดกทางธรรมชาติ

สภาพปฐพีวิทยา

สภาพปฐพีวิทยา ประกอบด้วย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินรา […]...

สภาพอุทกธรณีวิทยา

ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้ดินเฉพาะแห่ง ซึ่งให้น้ำในปริมาณ […]...

สภาพธรณีวิทยา

หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้ หินห […]...

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลยมีสภาพเป็นภูเขา มีที่ราบประ […]...

แร่ทองคำ

ภาษาพื้นบ้านเรียกทองคำ ว่า “คำ” ทองคำที่พบในเขตจังหวัดเ […]...

แหล่งแร่แบไรต์

แร่แบไรต์ เป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใ […]...

แหล่งแร่แมงกานีส

แร่แมงกานีส มีลักษณะเป็นรูปผลึกฮอร์โทรอมบิก ผลึกมักเป็น […]...