หมวดหมู่: ประเพณี

บุญซำฮะ

บุญซำฮะ นิยมทำกันในเดือน 7 เป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างสิ่ […]...

บุญแจกข้าว

บุญแจกข้าว เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น […]...

การละเล่นผีตาโขน

จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า &#82 […]...

ประเพณีบุญหลวง

ประเพณีบุญหลวง เป็นบุญที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั […]...