หมวดหมู่: บุคคล

หลวงศรีสงคราม

หลวงศรีสงครามเดิมชื่อ นายเหง้า เหมมะพา (ท้าวแสนคำ) มาจา […]...

ครูสังคม ทองมี

เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ที่อำเภอเขื่องใ […]...