หมวดหมู่: มรดกด้านวัฒธรรม

ตำรับยาจากใบลาน

ตำรายาสมุนไพรโบราณที่จารึกไว้ในใบลานเป็นภาษาไทยน้อยและต […]...

ธรรมเนียมการกิน

ไทเลยในอดีตมีคติการกินที่เป็นข้อห้ามและปฏิบัติที่สั่งสอ […]...

การเพาะปลูก

ชาวนาชาวสวนในจังหวัดเลยรู้จักนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการเพา […]...

ผ้าหม้อนิล

ปัจจุบันผ้าหม้อนิลเมืองเลยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นท […]...

มารยาทท้องถิ่น

คนเมืองเลยพูดภาษาถิ่นเลย หรือพูดภาษาเลย (เว้าเลย) สำเนี […]...

คำทวย (คำทาย)

คำทวย หรือ ความทวย ในภาษาท้องถิ่นอีสานก็ตรงกับคำว่า “คำ […]...