เดือน: มิถุนายน 2019

ใบลาน

ใบลานในจังหวัดเลยเป็นการบันทึกเรื่องราวทางด้านวรรณกรรม […]...

การแพทย์แผนโบราณ

การแพทย์แผนโบราณในจังหวัดเลยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดั […]...

การตีเหล็ก

ทุกวันนี้แม้จะมีเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กขายอยู่ในท้องตล […]...

เครื่องจักสาน

เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องมื […]...

ผ้าฝ้ายเมืองเลย

ฝ้ายเจริญเติบโตในบริเวณที่มีอากาศร้อน ในดินเหนียวปนทราย […]...

น้ำกินน้ำใช้

ในอดีต คนเมืองเลยแบ่งน้ำออกเป็น 3 ประเภท คือ น้ำล้างเท้ […]...

การเกิด

ส่วนเด็กทารกเมื่อพ้นจากท้องแม่แล้วหมอตำแยจะใช้ผิวไม้ไผ่ […]...

พิธีกรรมแก้บน

เมื่อชาวบ้านบนขออะไรไว้ เช่น บนขอหวย บนขอลูก บนขอให้คนป […]...