สภาพอุทกธรณีวิทยา

ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้ดินเฉพาะแห่ง ซึ่งให้น้ำในปริมาณมากพอสมควรเป็นแห่งๆ
ชั้นหินอุ้มน้ำส่วนใหญ่ เป็นหินใต้น้ำชุดโคราชตอนล่าง บ่อลึกประมาณ 60 เมตร ให้น้ำมากถึง 10 – 50 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดีสามารถดื่มได้