ชาวท่าลี่ซุ่มโจมตีทหารฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 2447 ฝรั่งเศสเข้าไปยึดครองเมืองด่านซ้าย เป็นเหตุให้ทหารฝรั่งเศสอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ที่บ้านปากแดง ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำเหือง ใต้หมู่บ้านหนองผือซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของไทย เกิดมีความคิดที่จะเข้ายึดครองเอาอำเภอท่าลี่เพื่อหาความดีความชอบ เมื่อได้ดื่มสุราย้อมใจแล้วจึงชักชวนกันได้ 8 นาย พร้อมด้วยอาวุธครบมือ พากันขี่ม้าข้ามแม่น้ำเหืองผ่านไปทางหมู่บ้านปากคาน ปากห้วย จนถึงหมู่บ้านเมี่ยง ระหว่างนั้นทางอำเภอท่าลี่มีหลวงสิทธิประสงค์ เป็นนายอำเภอได้คอยติดตามดูความเคลื่อนไหวของทหารฝรั่งเศสที่บ้านปากแดงอยู่เสมอมา เมื่อได้รับข่าวว่าทหารฝรั่งเศส 8 นายพร้อมด้วยอาวุธครบมือกำลังขี่ม้าตรงมาทางอำเภอท่าลี่ นายอำเภอท่าลี่จึงแบ่งผู้คนซึ่งมีเพียงมีดพร้า หอก ดาบ แหลน หลาว และปืนคาบศิลา ไปดักซุ่มโจมตีอยู่ในป่าละเมาะสองข้างทาง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอท่าลี่ประมาณ 700 เมตร ด้วยความกระหยิ่มใจ และด้วยฤทธิ์สุรา ชาวฝรั่งเศส 8 นาย ควบม้าเหยาะย่างเข้าไปในแนวป่าละเมาะซึ่งมีชาวบ้านผู้รักชาติคอยอยู่ พอม้าที่ทหารฝรั่งเศสทั้ง 8 นายล่วงเข้าไปจนถึงจุดนัดหมาย ชาวอำเภอท่าลี่จึงกรูเข้าใช้มีด หอก ดาบ แหลน หลาวทิ่มแทง และยิงด้วยปืนคาบศิลา จนทหารฝรั่งเศสทั้ง 8 นายที่มิได้ระวังตัวได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ ควบม้าข้ามแม่น้ำเหืองเพื่อหนีตายอย่างสุดชีวิต และไม่ได้กลับมากล้ำกรายอีกเลย