เดือน: มิถุนายน 2019

สภาพปฐพีวิทยา

สภาพปฐพีวิทยา ประกอบด้วย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินรา […]...

สภาพอุทกธรณีวิทยา

ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้ดินเฉพาะแห่ง ซึ่งให้น้ำในปริมาณ […]...

สภาพธรณีวิทยา

หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้ หินห […]...

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลยมีสภาพเป็นภูเขา มีที่ราบประ […]...

ตำรับยาจากใบลาน

ตำรายาสมุนไพรโบราณที่จารึกไว้ในใบลานเป็นภาษาไทยน้อยและต […]...

ธรรมเนียมการกิน

ไทเลยในอดีตมีคติการกินที่เป็นข้อห้ามและปฏิบัติที่สั่งสอ […]...